Thanh Hóa thu ngân sách hơn 26 nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022.

Thanh Hóa thu ngân sách hơn 26 nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về những kết quả ấn tượng. Thanh Hóa thu ngân sách hơn 26 nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo lãnh đạo tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 13,41%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ (8,66%) và đứng thứ 3 cả nước (sau tỉnh Bắc Giang 24,03% và tỉnh Bắc Ninh 14,7%).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí

Thanh Hóa thu ngân sách hơn 26 nghìn tỷ trong 6 tháng. Con số ấn tượng khi vượt 57% so với cùng kì, đạt 94% so với kế hoạch cả năm.

Thanh Hóa đang vững vàng trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới với những kết quả khả quan.

Ngoài ra, Thanh Hóa đã khởi ng, hoàn thành nhiều dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động của tỉnh.

Một số chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa được cải thiện. Cụ thể, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính ng cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đứng thứ 3. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đứng thứ 14. Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, có được những kết quả như trên trong phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành. Cùng sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp rất lớn của các phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa và các cơ quan báo chí của tỉnh. Trong việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, bầu không khí dân chủ. Cuộc họp cởi mở trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng…

Contact Me on Zalo
0868 875 059