Thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo báo Thanh Hóa, sáng ngày 27 – 5 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quy hoạch đã tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì hội nghị

Thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, UBND tỉnh Thanh Hoá, nhận thức được tầm quan trọng, vị trí, vai trò của quy hoạch tỉnh đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

Thanh Hóa đã tổ chức lập quy hoạch tỉnh, trong đó tích hợp đầy đủ phương án phát triển của từng ngành, lĩnh vực vào quy hoạch; lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ đầu ngành trung ương và hội đồng UBND các tỉnh, thành phố lân cận và trong khu vực Bắc Trung bộ.

PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH 4-6-6

Tại Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra vào sáng 27/5 tại Hà Nội, ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu, cho biết Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá đã bám sát các mục tiêu, quan điểm, định hướng về phát triển được nêu trong Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hoá đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Song song với định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế, Báo cáo quy hoạch tỉnh định hướng không gian phát triển của tỉnh theo mô hình 4 – 6 – 6, với:

 • 4 trung tâm kinh tế động lực
 • 6 hành lang kinh tế
 • 6 trụ cột tăng trưởng

Với mô hình 4-6-6 nhằm tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh Thanh Hoá sẽ tập trung phát triển ng nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị tăng cao làm nền tảng; phát triển ng nghiệp năng lượng, ng nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá. Coi phát triển du lịch là kinh tế mũi nhọn với 3 yếu tố chính là du lịch văn hoá, du lịch sinh thái và du lịch biển.

Theo đó, nội dung quy hoạch tỉnh Thanh Hoá tập trung vào 3 phần

 • Phần 1: Hiện trạng kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hoá
 • Phần 2: Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Phần 3: Giải pháp thực hiện quy hoạch.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, Tỉnh Thanh Hóa sẽ nằm trong nhóm các tỉnh thành dẫn đầu cả nước, còn là một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh ng nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.
Đến năm 2045, Thanh Hoá là tỉnh văn minh, hiện đại và giàu đẹp, với cam kết tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để mục tiêu hoàn thành, UBND tỉnh Thanh Hoá đề ra 6 nhóm giải pháp, bao gồm:

 • Giải pháp về huy động vốn đầu tư
 • Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển
 • Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
 • Giải pháp về môi trường, khoa học và ng nghệ
 • Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn
 • Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

PHẢI TÌM ĐỘNG LỰC, TRÁNH DÀN HÀNG NGANG

Tổng kết hội nghị có kết luận rỏ ràng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện xây dựng Quy hoạch.

"<yoastmark

Bộ trưởng nhấn mạnh,“Sự nỗ lực này thể hiện rất rõ ở việc 100% thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã bỏ phiếu thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có lưu ý Thanh Hóa quan tâm tới những lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực đột phá để tạo động lực phát triển chiều sâu, thay vì “phát triển hàng ngang”.

Còn theo ông Nguyễn Đăng Trương, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong những vấn đề cần được Tỉnh Thanh Hóa lưu tâm là thu hút nguồn nhân lực phục vụ các dự án hạ tầng quan trọng, dự án trọng điểm để tạo sức bật cho toàn Tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở nội dung báo cáo quy hoạch của Thanh Hóa cùng ý kiến phản biện của các chuyên gia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gợi mở những tiềm năng, lợi thế để Thanh Hóa có những bước tiến mạnh mẽ hơn, từ đó từng bước thực hiện những mục tiêu mà Thanh Hóa đặt ra trong tương lai.

Contact Me on Zalo
0868 875 059